pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

7Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, iż od dnia 16.11.2017r. zamyka nabór wniosków pracodawców dot. refundowanych form pomocy, tj.: o zorganizowanie prac interwencyjnych, o organizacje robót publicznych, o zorganizowanie prac społecznie użytecznych, o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia oraz o zawarcie umowy w sprawie refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych, do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.