pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

konferencja1W dniu 6 grudnia 2017r. Powiatowy Urząd Pracy w radomsku oraz Regionalna Izba-Przemysłowo-Handlowa w Radomsku zorganizowały konferencję pt. „Zatrudnienie cudzoziemców w świetle obowiązujących przepisów i zmian wprowadzanych w 2018 roku."
Otwarcia konferencji dokonali wspólnie Wicestarosta Powiatu Radomszczańskiego Robert Zakrzewski i Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc.

Konferencja była skierowana do pracodawców, którzy zatrudniają lub zamierzają zatrudniać cudzoziemców. Celem konferencji było przybliżenie zmian dotyczących zatrudnianiu cudzoziemców, które wejdą w życie od stycznia 2018r. W konferencji udział wzięło 60 przedstawicieli firm i przedsiębiorców.

Wśród prelegentów znaleźli się:
- Pani Mariola Iskrzyńska-Strzałka - Kierownik Oddziału Cudzoziemców. Łódzki Urząd Wojewódzki
w Łodzi Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców,
- Pani Emilia Mróz - Podporucznik Straży Granicznej w Łodzi,
- Pani Marzena Kabacińska - Kierownik Portalu Podatkowego Izby Administracji Skarbowej w Łodzi ,
- Pan Janusz Krupa - Starszy Inspektor Pracy- Główny Specjalista Państwowa Inspekcja Pracy
w Piotrkowie Trybunalskim.

Informacje przedstawione podczas konferencji z pewnością przyczyniły się do pogłębienia wiedzy na temat legalnego zatrudniania cudzoziemców.

konferencja2konferencja4konferencja5konferencja3