pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

flaga.niemcyWojewódzki Urząd Pracy w Łodzi do dnia 19.01.2018 r. przyjmuje zgłoszenia studentów uczelni wyższych oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanych podjęciem wakacyjnego zatrudnienia w Niemczech (lato 2018).

O pracę wakacyjną ubiegać się mogą:

- studenci szkół wyższych, w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów „Immatrikulationsbescheinigung" - będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2018 r.;

- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (za wyjątkiem liceów ogólnokształcących), w tym uczniowie ostatniego roku nauki, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów "Immatrikulationsbescheinigung" będą mieli potwierdzenie daty zakończenia szkoły na dzień 31.08.2018 r.;

- uczniowie w momencie podjęcia pracy (lato 2018 r. muszą mieć ukończone 18 lat);

- deklarują znajomość języka niemieckiego;

- deklarują gotowość do podjęcia pracy przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji;

- nie mogą mieć specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec – otrzymają odmowę).

Oferowana praca wakacyjna to najczęściej prace pomocnicze: w rolnictwie, przy sprzątaniu budynków, w hotelarstwie i gastronomii, w sieci gastronomicznej, np. Mc Donalds, jak również w niewielkim stopniu w przemyśle.

Szczegółowe informacje oraz wszystkie dokumenty do pobrania można znaleźć na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi http://wuplodz.praca.gov.pl/-/5994232-praca-wakacyjna-dla-uczniow-studentow-w-niemczech-lato-2018-