pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

 

Przypominamy, że od 1 stPUP NETycznia 2018r. obowiązują nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy sezonowej i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Wszelkie informacje znajdują się pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow--zmiany-od-2018-r/

Nowością jest konieczność wnoszenia opłat za złożenie:

  • wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (lub
    o jego przedłużenie)
  • oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
    w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń

Wpłat w wysokości 30,00 zł należy dokonywać na numer konta Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku, ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko.

82 1240 3132 1111 0010 7747 9759 – Bank Pekao S.A.

W tytule przelewu należy wpisać „oświadczenie” ( w przypadku wpłat dot. oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) lub „zezwolenie” (w przypadku wpłat dotyczących zezwoleń na pracę sezonową) oraz imię
i nazwisko
cudzoziemca, którego dotyczy oświadczenie lub zezwolenie.

W załączeniu ulotki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Załączniki:
Pobierz plik (ulotka dla cudzoziemcow.pdf)Ulotka dla cudzoziemców[ ]773 kB
Pobierz plik (ulotka dla pracodawcow.pdf)Ulotka dla pracodawców[ ]312 kB