Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy z zakresu poradnictwa zawodowego do współpracy.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Piotrkowie Trybunalskim organizuje w najbliższym kwartale 2018 roku w siedzibie placówki, ul. Starowarszawska 4 w Piotrkowie Trybunalskim:
Spotkania ze studentami poświęcone tematyce poszukiwania pracy
(terminy: 9.01.2018r. godz. 13.30 – 15.00, 10.01.2018r godz. 10.00 – 11.30, 16.01.2018r. godz. 11.30 – 13.00)
Zajęcia warsztatowe skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz osób zainteresowanych tematyka zajęć:
    1. „Autoprezentacja w rozmowie kwalifikacyjnej"
    (termin: 23 – 24.01.2018r. godz. 9.00 – 12.00)
    2.„Moja idealna wizytówka. Jak napisać życiorys i list motywacyjny."
    (termin: 06.02.2018r. godz. 10.00 – 13.00)
    3. „Asertywność w komunikacji"
    (termin: 22 – 23.02.2018r. godz. 09 – 12.00)
    4. „Jak skutecznie wejść na rynek pracy"
    (termin: 13 - 14.03.2018r. godz. 09.00 – 12.00)

Seminarium „ABC BIZNESU" - poświęcone finansowo-prawnym aspektom planowania, założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej skierowane do osób bezrobotnych, poszukujących pracy i innych, zainteresowanych uruchomieniem własnej działalności gospodarczej.
( termin: luty – marzec 2018r.)
Spotkania informacyjne z uczniami
1. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim pod nazwą: „Rynek pracy – oczekiwania pracodawców. Usługi EURES."
2. Gimnazjum nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim na temat: „Moja przyszłość – mój wybór" - poznanie trendów i oczekiwań na rynku pracy
(terminy do ustalenia z pedagogiem i doradca zawodowym)

Szczegółowe informacje zawiera załączony harmonogram spotkań na I kwartał 2018 roku