pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

pfronPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jest funduszem celowym działającym na mocy Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

W dniach od 11 do 20 lipca 2018 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku przyjmowane będą wnioski pracodawców o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz wnioski osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w tut. Urzędzie o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Regulaminy oraz aktualne wnioski dot. w/w form dostępne są w siedzibie Urzędu: ul. Tysiąclecia 2, 97-500 Radomsko w pok. nr 26 oraz tutaj. Szczegółowe informacje można również uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58 wew. 38.