pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku informuje, że
wnioski o przyznanie bonu na zasiedlenie
przyjmowane są od 24 stycznia 2018 r. do wyczerpania limitu środków
przeznaczonych na tę forme wsparcia w 2018 r.


Bony na zasiedlenie przyznawane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2018 r. finansowane są w ramach:

1. limitu środków przyznanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, według podziału środków dokonanego w oparciu o Algorytm;
2. programu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (III)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
3. programu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie radomszczańskim (IV)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (od 01.08.2018 r.).reg internet

epuap

oferty internet

tel rej