pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

KLUB PRACY to miejsce, w którym osoby bezrobotne i poszukujące pracy mogą uzyskać kompleksową pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. 

Oferujemy:

 1. szkolenia z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy (3 – tygodniowe zajęcia grupowe realizowane w oparciu o program szkolenia, rekomendowany przez ministra pracy),
 2. zajęcia aktywizacyjne (kilkudniowe zajęcia grupowe, których celem jest przygotowanie uczestników do samodzielnego poszukiwania i podejmowania zatrudnienia),
 3. dostęp do informacji i elektronicznych baz danych przydatnych w aktywnym poszukiwaniu pracy (wykaz i adresy stowarzyszeń zawodowych, szkół i instytucji szkoleniowych; wykaz stron internetowych, na których znajdują się bazy danych przydatnych w aktywnym poszukiwaniu pracy; informacje o projektach i programach rynku pracy).

Osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy mogą korzystać z oferty zawartej w punkcie 3.

W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy mogą między innymi :

 • nabyć wiedzę z zakresu metod i technik poszukiwania zatrudnienia ,
 • odkryć własne umiejętności i predyspozycje zawodowe przydatne na współczesnym rynku pracy
 • dowiedzieć się jak korzystać z internetu w poszukiwaniu pracy
 • sporządzić dokumenty aplikacyjne np.: życiorys (CV), list motywacyjny
 • nauczyć się skutecznej autoprezentacji.
 • odbyć trening rozmowy kwalifikacyjnej przed kamerą
 • poznać techniki radzenia sobie ze stresem,
 • zapoznać się z podstawowymi zasadami zakładania własnej firmy.

Kto może korzystać z usług Klubu Pracy ?

Osoby bezrobotne i poszukujące pracy, które chcą podjąć pracę, a trudności w znalezieniu pracy wynikają z braku umiejętności korzystania z metod poszukiwania pracy i zbyt małej efektywności.