pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Newsletter

Statystyka

1811525
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Łącznie
412
1691
3518
1792210
412
82762
1811525

Dokumenty wymagane do rejestracji osób powracających z zatrudnienia w krajach UE/EOG:

  • wszystkie dokumenty wymagane do rejestracji jako osoba bezrobotna ( zgodnie z podanym wykazem w zakładce: dokumenty wymagane do pierwszej rejestracji jako bezrobotny )
  • druk U1 ( kraje UE)
  • formularz E301 ( kraje EOG oraz Szwajcaria)

W przypadku, gdy nie został wydany druk U1 lub E301 należy przedłożyć niżej wymienione dla odpowiedniego państwa zatrudnienia dokumenty: 

AUSTRIA  -   Arbeitsbescheinigung ( Austriackie zaświadczenie o zatrudnieniu );

BELGIA    -   dokumenty od pracodawcy potwierdzające okresy zatrudnienia i formularz C4;

CZECHY   -   świadectwa pracy- potrvzeni o zamestnani lub zapoctovy list, numer ubezpieczenia,tzw. rodne cislo;

DANIA      -   duński numer Pesel ( CPR-nummer ), świadectwo pracy oraz ankieta;

FRANCJA -   kopia czterech ostatnich (najchętniej sześciu) miesięcznych specyfikacji, wynagrodzenia ( bulletin de paie), kopia paszportu, kopia umowy o pracę (certificat de ravail), zaświadczenie wydane przez pracodawcę zawierające informację o przyczynie ustania stosunku pracy ( motif de la rupture du contrat de travail) oraz zaświadczenie Assedic;

GIBRALTAR- formularz INS 69, poświadczenie pracy od pracodawcy ( Certficate of sernice );

HISZPANIA - numer ubezpieczenia społecznego ( Numero de afiliacion), świadectwa pracy (zestawienie dni roboczych- dot. pracy sezonowej );

HOLANDIA - numer Sofi, Solarisy- odcinki wypłat ( 6 ostatnich ), Jorograf- roczne rozliczenie podatkowe, świadectwa pracy- zaświadczenie od pracodawcy, dokument określający sposób rozwiązania stosunku pracy oraz ankieta;

IRLANDIA - druk P45 ( oświadczenie o uzyskanych dochodach od każdego pracodawcy), druk P60  końcowa deklaracja podatkowa- za każdy rok rozliczeniowy) oraz ankieta, trzy ostatnie odcinki wypłat i payslips ( odcinki wypłat) z marca każdego roku;

NORWEGIA -norweski numer PESEL, kopia pierwszego i ostatniego odcinka wypłat, kopie ubezpieczenia, kopię zeznania podatkowego, kopię zezwolenia na pobyt oraz ankieta PB-2103 (wypełnia osoba, która prosi o potwierdzenie zatrudnienia na formularzu E 301 ), ankieta PB-2105 ( wypełnia norweski pracodawca- jeżeli jest kilku pracodawców wypełnia każdy pracodawca);

SZWECJA -   szwedzki numer Pesel ( personnummer- 10 cyfr), informacje o przynależności do Kasy Ubezpieczeń na wypadek bezrobocia;

WIELKA BRYTANIA - numer ubezpieczenia (National Insurance Number), odcinki wypłat od pracodawców ( payslips- ostatnie), druk P45 ( od każdego pracodawcy), druk P60 ( końcowa deklaracja podatkowa za każdy rok rozliczeniowy lub ostatni payslips z marca i pierwszy z kwietnia) oraz ankieta ( Revenue);

WŁOCHY -   numer ubezpieczenia społecznego ( Codice fiscale), adres zamieszkania we Włoszech, adres osatniego pracodawcy, druk CUD ( deklaracja podatkowa) lub dowody wpłat- odcinki, druk Bustapaga ( potwierdzenie wypłaty).

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na zasadach prawa polskiego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi w oparciu o przepisy koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego krajów Wspólnoty Europejskiej.