pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Wnioski o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy (sala obsługi klientów) w terminie od 3 lutego 2017 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację w/w formy wsparcia w 2017 r.