pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Wnioski o zawarcie umowy w sprawie refundacji części kosztów poniesionych przez pracodawcę w przypadku zatrudnienia przez niego skierowanych bezrobotnych bezrobotnych, w trybie przepisu art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyjmowane bedą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy (sala obsługi klientów) w terminie od 2 do 8 listopada 2017 r.reg internet

epuap

oferty internet

tel rej