pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

Wnioski o organizacje robót publicznych przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy (sala obsługi klientów) w terminie od 5 lutego 2018 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na realizację w/w formy wsparcia w 2018 r.