pup logo

wizyt srodek

mapa dojazd  

zielona linia   

urzadPOWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMSKU

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 2
tel. (0-prefiks-44) 6837355-58
fax. 044/6837359, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Godziny urzędowania : 7.30 - 15.30
Interesanci przyjmowani są w godz. 8.00 - 15.00
W każdy czwartek Powiatowy Urząd Pracy jest czynny w godzinach 07.30 - 16.30

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy lub jego Zastępca przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 12.00 -15.00. Jeśli czwartek jest dniem wolnym od pracy interesanci przyjmowani są w następny dzień roboczy w godzinach jak wyżej.
Kierownicy referatów przyjmują zainteresowanych codziennie.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku jest powiatową jednostką organizacyjną, wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej. Teren działalności PUP stanowi obszar Powiatu Radomszczańskiego z miastami: Kamieńsk, Przedbórz i Radomsko oraz gminami: Dobryszyce, Gidle, Gomunice, Kamieńsk, Kobiele Wielkie, Kodrąb, Lgota Wielka, Ładzice, Masłowice, Przedbórz, Radomsko, Wielgomłyny, Żytno.
Siedziba Powiatowego Urzędu Pracy znajduje się w Radomsku przy ulicy Tysiąclecia 2. PUP posiada Filię z siedzibą w Przedborzu przy ul. Pocztowej 29. Działalność Filii obejmuje zasięgiem miasto i gminę Przedbórz oraz gminę Masłowice.
Do podstawowych zadań Urzędu należy:

 • opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach,
 • pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy, w tym środków unijnych – Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,
 • podejmowanie i realizacja działań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków,
 • inicjowanie, finansowanie i wdrażanie instrumentów rynku pracy w tym :
 • prac interwencyjnych,
 • robót publicznych,
 • przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
 • staży,
 • prac społecznie-użytecznych,
 • szkoleń,
 • refundowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych przez PUP osób bezrobotnych
 • udzielanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczych
 • inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy
 • współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy i programów unijnych – EFS
 • współpraca z gminami w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i szkoleniach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów,
 • realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. A i bezrobotnych ustawy o promocji zatrudnienia…, bezrobotnych szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału bezrobotnych sieci EURES
 • rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości wypłacanie uprawnionym zasiłków i innych świadczeń pieniężnych,
 • prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy,
 • pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich szkolenie oraz przekwalifikowanie.